Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Katowice -ETAP II