Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych MPGK Katowice