Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową

Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych