Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Remont dachu supermarketu EUROSPAR w Ustroniu

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem pokrycia dachu