Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Budowa punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPGK w Katowicach

Montaż konstrukcji stalowej, montaż blachy wraz z obróbkami blacharskimi