Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK w Katowicach-etap II

Montaż obudowy hali z  płyt warstwowych ARPANEL wraz z obróbkami