Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Kościół FILIPINÓW w Tarnowie

Rozpoczęcie prac związanych z pokryciem dachu blachą miedzianą