Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Część budowy obiektu SPAR w Wodzisławiu Śląskim

Wykonanie pokrycia dachu  w raz  z obróbkami blacharskimi oraz wykonanie obudowy ścian i attyki