Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

GALERIA LIBERO W KATOWICACH

Rozpoczęcie prac przy montażu elewacji z płyt warstwowych Benchmark Evolution wraz z wykonaniem podkonstrukcji