Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Termomodernizacja obiektu AUTO-RUCH w Tarnowie

Rozpoczęcie prac przygotowawczych,izolacyjnych i pokrywczych z obróbkami