Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Wykonanie pokrycia dachu ul. Garbarska w Tarnowie

Rozpoczęcie prac związanych z dostawą i montażem pokrycia dachu wraz z termoizolacją