Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

Rozpoczęcie prac budolwano-montażowych pokrycia dachów obiektu (C2,C3,C4)