Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

EKO-PARK Będzin

Rozpoczęcie montażu obudowy 5 hali - płyty KINGSPAN AWP oraz dachowe xDek