Tarnów ul. Technologiczna 14 tel. 14 625 06 84

BASEN ul. Racławicka we Wrocławiu

Rozpoczęcie prac dotyczących wykonania pokrycia płytami warstwowymi wraz z doświetlania połaciowymi i systemem oddymiania obiektu